Vuosikertomukset

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2017

Yhdistyksen hallinto

Hallitus

Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan (8) kertaa, joista kertyi pöytäkirjan pykäliä 80 kpl. Hallituksen kokouksia pidettiin Kreivinajan toimintatuvassa seuraavasti: 1. 09.01, 2. 06.02, 3. 13.03, 4. 03.04, 5. 08.05, 6. 04.09, 7. 02.10 ja 8. 06.11.2017

Puheenjohtaja Heikki Jäälinoja
Varapuheenjohtaja, jäsenasiat Riitta Härönoja
Kunniapuheenjohtajat Meeri Larsson ja Pentti Rahkamaa
Liikuntavastaava Mauri Pirilä
Kulttuuri ja ohjelmat Jorma Korpi, Anneli Tuikkala, Harry Sanaksenaho
Avustukset ja neuvonta Pekka Leppikangas
Emännät Arja Merikanto, Hilkka Riihijärvi
Retket, tilaisuudet ja arpajaiset Pirjo Männistö, Liisa Mattila

Hallituksen ulkopuoliset

Rahastonhoitaja Sirkka Kankaala
Sihteeri Pauli Vaihoja 4.9.2017 saakka sitten Harry Sanaksenaho

Yleistietoja jäsenmäärästä, tilinpäätöksestä ja edustuksesta

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen tietokoneohjelmalla teki Raahen Tili Oy.
Jäsenluettelossa oli 31.12.2017 362 henkilöä, joista jäsenmaksun maksaneita 184.
Jäsenkirje lähetettiin tammi-helmikuussa kaikille jäsenluettelossamme oleville henkilöille sekä lisäksi niille joiden tiedettiin päässeen eläkkeelle.
Vanhusasiain neuvostossa toimintavuonna olivat edustajiamme Pentti Rahkamaa ja Mauri Pirilä toukokuun loppuun saakka ja 1.6.alkaen Heikki Jäälinoja varsinaisena ja Riitta Härönoja henkilökohtaisena varajäsenenä.
Kansalaistalo Jyty ry:n hallituksessa varsinaisena oli Eero Kanamäki ja varalta Eeva-Leena Oesch.
Kreivinajan talotoimikunnassa edustajinamme olivat Marja-Leena Tuominen ja Arja Merikanto.

Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset v. 2017

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Kreivinajan salissa 3.4.2017. Kokousasioiden lisäksi tilaisuudessa vieraili muistipolilta Maisa Karjula. Mukana oli 24 osanottajaa.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 6.11.2017 niin ikään Kreivinajan salissa. Kokouksessamme oli vierailijana Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän, hoito- ja hoivapalveluiden tulosaluejohtaja Mervi Koski puhumassa palveluseteleistä (Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen). Paikalla 25 osanottajaa.

Jäsentapaamiset eli vapaamuotoiset kuukausikokoukset

Näitä on pidetty kuukausittain Kreivinajan salissa lukuun ottamatta kesäkuukausia. Niitä on ollut elämän kaikilta aloilta. Niihin on saatu päteviä asiantuntijoita luennoitsijoiksi. Mukana on ollut keskimäärin 20-40 osanottajaa.
Puheenjohtaja on ansiokkaasti vastannut luennoitsijoiden hankkimisesta ja tilojen varaamisesta kerralla lähes koko vuodeksi.

23.1.2017 tammikuun jäsentapaamisessa oli OP:n asiakkuusasiantuntija Meeri Nordström esitelmöimässä turvallisesta tietokoneen käytöstä, tilaisuudessa oli 25 henkeä.

6.2.2017 helmikuun jäsentapaaminen Kreivinajassa. Kuva Lenitan edustajana Lenita Reivonen esitteli uutta kuvaustekniikkaa, hän opasti myös valokuvaamisen perusasioita sekä miten valokuvassa kannattaa esiintyä. Lopuksi hän otti myös ryhmäkuvan ja se on laitettu kotisivuillemme. Paikalla 26 jäsentä.

13.32017 maaliskuun jäsentapaamisessa Kreivinajan salissa Raahen kaupungin vs. henkilöstö-päällikkö Sirkka Kiilakoski selosti uuttaa sopimusta Raahen kaupunki ja kaupungin palveluksesta eläkkeelle siirtyneiden yhteistoiminta. Paikalla 20 osallistujaa.

2.5.2017 jäsentapaaminen pidettiin Kreivinajassa, jossa vieraili A-linikan tulosaluejohtaja Antti Raappana kertoili ikäihmisiä koukuttavista asioista, miten huolehditaan kaverista ja itsestä. 23 osallistujaa.

5.9.2017 jäsentapaamisessa Kreivinajan salissa vieraili uusi kaupunginjohtaja Ari Nurkkala, kertoen kiinnostavasti oman työhistoriansa, vastaavasti paikalla olevat jäsenet esittäytyivät lyhyesti. Vapaamuotoisessa yleiskeskustelussa esitettiin kysymyksiä puolin jos toisin. 29 osallistujaa.

3.10.2017 Raahen kaupungin vanhusneuvosto järjesti ikäihmisten messut Raahen liikuntahallissa teemalla IKÄPOLVET YHDESSÄ.

4.12.2017 Joulujuhla Kreivinajan salissa, ohjelma oli monipuolinen. Pauli Ylitalo jatkoi edellisessä joulujuhlassa aloittamaansa puuropuhettaan; tiernapojista Raahessa. Tilaisuudessa oli Esan Pyhälän esittämänä runoutta, yhdistyksen oma mieskvartetti Raakels Brothers esitti joululauluja ja joulupukkikin vieraili sen jälkeen kun oli saatu paikat notkeiksi Anneli Tuikkalan vetämällä "tonttuleikeillä". Omat jäsenemme Hilkka Riihijärvi, Arja Merikanto ja Marja-Leena Tuominen toimivat emäntinä valmistaen maukkaan puuron ja sopan.

Mieskvartetin muodostaa Jorma Korpi, Pekka Leppikangas, Pekka Männistö ja Harry Sanaksenaho.
Joulujuhlan arpajaisten tuotto riitti melkein kattamaan kustannukset. Joulujuhlassa oli 59 henkeä.

20- VUOTISJUHLAT 28.11.2017

Juhlavalmisteluja varten hallitus asetti juhlatoimikunnan, puheenjohtajana Mauri Pirilä ja muina jäseninä Riitta Härönoja, Arja Merikanto ja Heikki Jäälinoja. Toimikunta kokoontui viisi kertaa.

Juhla toteutettiin puhtaasti omin jäsenten voimin, juontajana kunnostautui Anneli Tuikkala ,runoja esitti Silja Lukkarila ja musiikista vastasi Raakel Brothers Pauli Ylitalon säestyksellä. Musiikki koostui ohjelman aloittavasta yhteislauletuista maakuntalaulusta ja tilaisuuden lopettavasta Raahen marssista. Musikantit esittivät lisäksi Pattijoen kunnan kotiseutulaulun Meren ja maan kehto, Vihannin kunnan kotiseutulaulun Laulu Vihannille ja epävirallisen Saloisten kunnan kotiseutulaulun Siniluodon balladi.

Yhdistyksen puheenjohtaja lausui tilaisuuden avaussanat, historiikin esittivät valokuvin Riitta ja Reijo Härönoja, kunniapuheenjohtaja Pentti Rahkamaa piti puhuttelevan juhlapuheen tunnoista eläkkeellä jäämisestä ja eläkkeellä olosta ja tilaisuuden loppusanat lausui perustajäsen Mauri Pirilä.

Tilaisuudessa luovutettiin standaarit seuraaville henkilöille: Riitta Härönoja, Sirkka Kankaala, Viljo Lehmusketo, Pekka Männistö ja Pirjo Männistö sekä Toimintakeskus Kreivinajalle.
Tilaisuuteen oli saapunut kymmenen yhteisön edustajat ja koko tilaisuuden väkimäärä oli 56 henkilöä.

Porinakerho myös toimii

Maria-Liisa Alamäki on ansiokkaasti vetänyt Porinakerhoa. Toimintavuonna oli useimpana kuukautena mielenkiintoisia tilaisuuksia. Tilaisuudet olivat pääsääntöisesti Toimintatuvassa paitsi helmi- ja syyskuun tilaisuudet.
23.1.2017 Aiheena yhdessä - yksin, mukana 5 osallistujaa
23.2.2017 Aiheena Murteet - osa minuutta. Alahan meitä -tuuppa mukkaan. Paikalla 10 osallistujaa
27.4.2017 Aiheena Luottamus, mukana 10 henkeä
28.9.2017 Ohjattu Haaralan hautausmaan kierros, oppaana Asta Virtanen. Paikalla 13 jäsentä ja kierroksen jälkeen nautittiin kahvit Hipussa.
19.10.2019 Aiheena oli Raahen Fiiat ja Pekat, mukana 8 henkeä
24.11.2017 Tutustuttiin Langin kartanoon, osallistujia 25 henkilöä.

Muu toiminta

2. - 7.4.2017 Tuetut lomat Härmän kylpylässä. Osallistujia 12 henkeä.

14.6.2017 Pasin kotiseuturetki keräsi runsaan osallistuja määrän 42 henkeä (ilmoittautui 52). Tutustuttiin linja-automatkalla kotiseutuun monin paikoin ja kuultiin Pasin kertomana menossa olevista ja tulevistakin investointikohteista.

4.10.2017 vanhusten viikon tapahtumassa Feeniksissä Raakelin edustajina Jorma Korpi, Pekka Männistö ja Harry Sanaksenaho lauloivat säestäjänä Eero Lehtola hanureineen. Hilkka Riihijärvi, Liisa Mattila, Anneli Tuikkala ja Arja Merikanto vastasivat Feeniksin asukkaiden kahvittelusta ja myös osallistuivat lauluihin täysin rinnoin.

Retkitoiminta

6.5.2017 osallistuttiin Raahen rakennusmestariyhdistyksen kanssa teatterimatkalle, Oulun kaupungin teatterissa esitys "Pieleen meni". Mukana 20 Raakelin jäsentä.

10. - 11.11.Virkistys-/teatterimatka Haaparantaan ja Kemiin. Haaparannassa tutustuttiin kaupallisiin palveluihin ja Kemissä yövyttiin ja käytiin katsomassa Kemin kaupungin teatterissa komediakappale "Onnenarpa". Mukana 21 osallistujaa.

Kuntoilu

Yhdistyksen jäsenillä on ollut mahdollisuus käyttää kuntosalia Raahelassa keskiviikkoisin klo 12 - 13
läpi vuoden. Liikuntahallin kuntosali on syyskuusta toukokuuhun ollut jäsenten käytössä tiistaisi ja torstaisin klo 15 - 16.30.

Liikuntahallilla Esa Pyhälä piti venyttely- rentoutumisharjoitukset 9.2.2017 sekä 16.2. ja 16.3.2017 ohjatut kuntoilusessiot.

Raahessa, helmikuun 14. päivänä 2018

Heikki Jäälinoja
Sihteeri